Inhalacje

Polegają na wdychaniu aerozolu leczniczego. Do aerozoloterapii stosuje się: wody mineralne, olejki, leki, inne środki lecznicze.