Utworzyliśmy nowoczesną pracownię USG wyposażoną w klinicznej klasy cyfrowy aparat ultrasonograficzny Logiq 9. W pracowni można wykonać badania:

USG ogólne

USG ginekologiczno–położnicze

USG kardiologiczno-naczyniowe

USG ortopedyczne

Oferujemy najwyższe standardy opisu badań z wykorzystaniem programu do analizy cyfrowej i archiwizacji. Badania wykonują wykwalifikowani lekarze specjaliści, certyfikowani przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne. Dzięki temu wyniki badań są w pełni wiarygodne, ułatwiają postawienie prawidłowej diagnozy i prowadzenie właściwego leczenia.

Szczegółowych informacji na temat współpracy udziela: Alina Wijaszka