You are currently here!
 • Home
 • Kontakt Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i cookies

 1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LUXMED - Uzdrowisko Nałęczów Sp. z o.o., 24-150 Nałęczów al. Kasztanowa 6, NIP 716 22 85 002, REGON 431094600.
 2. 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane jedynie w celu kontaktu, złożenia oferty, przyjęcia, potwierdzenia oraz realizacji Usług oferowanych przez: luxmednaleczow.pl i luxmedponiatowa.pl (dalej serwisy).
 3. 3. Pana/Pani dane przetwarzane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usługi lub odwołania zgody. Zgodę można odwołać w dowolnym czasie, w taki sam sposób, jak wyrażono zgodę na przetwarzanie.
 4. 4. Dane przetwarzane w celu kontaktu, odpowiedzi na pytania, złożenia oferty będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, a także prawnie uzasadnionego interesu administratora danych związanego z zapewnieniem ciągłości działań biznesowych (co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie z art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO). Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji, a następnie przez okres do 3 lat kalendarzowych, licząc od momentu wysłania przez Pana/Pani ostatniej wiadomości. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisów w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 5. 5. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z pozostałych usług będą przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Panem/Panią a LUXMED - Uzdrowisko Nałęczów umowy (co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane związane z rozliczeniami będą przetwarzane przez okres 5 lat kalendarzowych od momentu zakończenia świadczenia usługi ze względu na wymagania przepisów podatkowych. Dane związane ze zrealizowaną usługą będą przetwarzane przez okres do 6 lat kalendarzowych od momentu zakończenia świadczenia usługi ze względu ochronę przed ewentualnymi roszczeniami lub windykację należności.
 6. 6. Pana/Pani dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów prawa, a także do firmy świadczącej usługi utrzymania poczty, strony, sklepu internetowego oraz podmiotu świadczącego usługi windykacyjne.
 7. 7. Dane osobowe użytkowników serwisu nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.
 8. 8. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem. W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail.
 9. 9. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje poprzez gromadzenie plików “cookies”
 10. 10. Przy pierwszej wizycie na stronie www.luxmednaleczow.pl oraz pozostałych Serwisów użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 11. 11. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisach. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.
 12. 12. W ramach Serwisów stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”: sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone oraz stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 13. 13. W Serwisach mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisów i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisów. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.