NFZ

Usługi medyczne w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczone w Luxmed – Uzdrowisko Nałęczów:

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:

 • poradnia alergologiczna
 • poradnia dermatologiczna
 • poradnia ginekologiczno - położnicza
 • poradnia neurologiczna
 • poradnia ortopedyczna
 • poradnia otolaryngologiczna
 • poradnia urologiczna
 • poradnia preluksacyjna
 • poradnia pulmonologiczna
 • poradnia reumatologiczna
 • poradnia urologiczna
 • poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Badanie cytologiczne oraz zgodnie ze wskazaniami badania dodatkowe

 • Kobiety wiek 25 – 59 lat
 • Panie, które nie miały wykonywanego badania cytologicznego w programie profilaktycznym w ostatnich 3 latach
 • Panie, u których nie minął okres 3 lat, a miały pisemne zalecenie w wyniku badania, wykonanie powtórnej cytologii (muszą zgłosić się z wynikiem badania)
 • Kryteria wykluczające: choroba nowotworowa narządu rodnego.

Stomatologia

U osób dorosłych NFZ refunduje:

 • wypełnienia chemoutwardzalne w zębach przednich (tzn. od 3 do 3) - górnych i dolnych,
 • wypełnienia amalgamatowe we wszystkich pozostałych zębach,
 • leczenie kanałowe zębów przednich (tzn. od 3 do 3) zarówno górnych jak i dolnych,
 • usuwanie kamienia (scaling) – raz w roku,
 • drobne zabiegi chirurgiczne,
 • zdjęcia RTG - w połączeniu z usługą leczenia.

U dzieci i młodzieży do lat 18 refundowane są:

 • wypełnienia światłoutwardzalne w zębach przednich (od 3 do 3) – górnych i dolnych,
 • wypełnienia amalgamatowe w pozostałych zębach,
 • leczenie kanałowe wszystkich zębów.

U kobiety w ciąży i w okresie połogu

Oprócz świadczeń standardowych kobiety w ciąży i w okresie połogu mają dodatkowo refundowane leczenie kanałowe wszystkich zębów.

Protetyka Stomatologiczna

Z prac protetycznych refundowane przez NFZ są jedynie akrylowe protezy osiadające przy minimum 5-ciu brakach zębowych. Wszelkiego rodzaju korony, mosty, protezy szkieletowe i inne prace są pełnopłatne.

Wybierając usługi refundowane przez NFZ nie ma możliwości częściowej dopłaty do innego rodzaju wypełnienia. Jeżeli pacjent decyduje się na wypełnienie z innego materiału niż gwarantowany, będzie musiał za nie zapłacić według cennika usług komercyjnych.

Decyzję o wyborze leczenia w ramach NFZ można podjąć bezpośrednio przed wizytą.