Zabiegi Przyrodolecznicze

We współpracy z Zakładem Przyrodoleczniczym ZL "Uzdrowisko Nałęczów" oferujemy naszym pacjentom bogatą ofertę zabiegów przyrodoleczniczych w atrakcyjnych cenach. Program zabiegów ustalany jest podczas konsultacji u lekarza specjalisty, w celu dostosowania go do potrzeb i stanu zdrowia pacjenta.

Fizykoterapia wykorzystuje naturalne czynniki fizyczne lub czynniki wytwarzane przez różne urządzenia w celach leczniczych. Czynniki wykorzystywane przy terapii to najczęściej...

Hydroterapia (wodolecznictwo) jest to metoda leczenia bodźcowego polegająca na zewnętrznym stosowaniu wody. Podstawę leczniczego działania stanowi odpowiednia temp...