Holter ciśnieniowy

23 maja 2022 naleczow Comments Off

W naszych placówkach  można wykonać badanie Holterem RR (ciśnieniowym). Badanie Holterem Ciśnieniowy to nowoczesny, automatyczny, 24 godzinny sposób pomiaru ciśnienia tętniczego. Polega na założeniu pacjentowi zestawu do całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego. Zestaw składa się z rejestratora i mankietu. Rejestrator steruje pompowaniem mankietu i rejestruje wyniki pomiarów. Czas rejestracji to z reguły 24 godziny. W tym czasie urządzenie dokonuje około 70 pomiarów ciśnienia. Zazwyczaj pomiary dokonywane są co 15 minut w ciągu dnia i co pół godziny w nocy. Urządzenie wyposażonych jest także w przycisk umożliwiający dokonanie pomiaru ciśnienia na żądanie pacjenta, np. w momencie występowania dolegliwości. Po 24 godzinach rejestrator jest zdejmowany i podłączany do komputera, uzyskane wyniki są analizowane przy pomocy odpowiedniego oprogramowania, a następnie drukowane i przekazane pacjentowi do dalszej konsultacji.

Holter ciśnieniowy

Holter ciśnieniowy

Cel badania

Celem dobowego badania ciśnienia jest ocena ciśnienia w czasie dobowej aktywności pacjenta, ocena skuteczności leczenia i wyeliminowanie zjawiska tzw. "nadciśnienia białego fartucha" tzn. podwyższonego ciśnienia występującego tylko w czasie wizyty u lekarza.

Badanie polega na rejestracji ciśnienia tętniczego w ciągu całej doby: z reguły w dzień pomiar wykonywany jest co 20 minut, a w nocy co 30 minut. Przez cały czas badania chory nosi aparat pomiaru ciśnienia na pasku i mankiet założony na ramię.

Wynik jest dostępny w rejestracji po 3 dniach roboczych od daty zdjęcia rejestratora.

Badanie wykonywane jest dla pacjentów od 12 roku życia.

W przypadku pacjentów w wieku 12 - 18 lat pacjent musi posiadać skierowanie od pediatry, kardiologa dziecięcego bądź innego specjalisty na wykonanie badania Holter RR.

W przypadku osób dorosłych skierowanie nie jest wymagane.

Należy zgłosić się na badanie z dokumentem tożsamości, gdyż warunkiem założenia holtera jest podpisanie umowy najmu aparatu. W przypadku wykonywania badania u osób niepełnoletnich dowód osobisty okazuje rodzic/opiekun prawny pacjenta.

Przygotowanie do badania