Elektrolecznictwo (prądy)

Do leczenia stosuje się prąd stały oraz prądy impulsowe małej i średniej częstotliwości.