Luxmed Poniatowa zaprasza

23 maja 2022 naleczow Comments Off

Mieszkańcy Poniatowej i okolic mogą już korzystać z usług medycznych w nowo powstałej placówce Luxmed.

W przychodni działa 16 poradni specjalistycznych: chorób wewnętrznych, dermatologiczna, diabetologiczna, endokrynologiczna, gastrologiczna, ginekologiczna, kardiologiczna, neurologiczna, ortopedyczna, otolaryngologiczna, pediatryczna, preluksacyjna, radiologiczna, reumatologiczna oraz poradnia zdrowia psychicznego.

Powstała również poradnia Medycyny Pracy. Lekarze medycyny pracy posiadają uprawnienia do wykonywania badań profilaktycznych. Oprócz lekarzy specjalistów medycyny pracy, przyjmują także: okulista, laryngolog i neurolog, których konsultacje są wymagane ustawowo przy wydawaniu orzeczeń dla wielu stanowisk pracy.

Otwarto także pracownię diagnostyczną USG, wyposażoną w aparaturę nowej generacji, co umożliwia sprawne wykonanie badań specjalistycznych. Wykonywane jest USG ogólne, kardiologiczno-naczyniowe, ortopedyczne oraz ginekologiczno – położnicze z wykorzystaniem funkcji 3D/4D.

W poradni kardiologicznej dostępne jest badanie szczególnie istotne dla osób z zaburzeniami pracy serca – Holter EKG.

W placówce Luxmed-Poniatowa wykonać można również badania laboratoryjne, zarówno te podstawowe, jak i wysoko specjalistyczne. Wszystkie badania laboratoryjne wykonywane są bez wcześniejszej rezerwacji. Na badania nie jest wymagane skierowanie.

Dzięki otwarciu nowej przychodni ułatwiamy pacjentom szybki dostęp do porad lekarskich i badań, bez zbędnego oczekiwania w kolejce, oferując usługi medyczne na najwyższym poziomie.