Krioterapia

Krioterapia polega na zastosowaniu na powierzchnię ciała niskich temperatur, rzędu minus 80-100o C. Zabieg trwa około 3 minut, a jego celem jest wywołanie i wykorzystanie fizjologicznych reakcji ustroju na zimno. Krioterapia miejscowa natomiast polega na ochładzaniu chorego miejsca dwutlenkiem węgla. Zabieg trwa ok. 2-3 minuty, zaleca się jeden zabieg dziennie przez okres 10 dni.

Wskazania do krioterapii:

Przeciwwskazania do krioterapii: