USG ścięgna Achillesa

Cel badania

Badanie USG jest najbardziej skuteczną metodą diagnostyczną ścięgna Achillesa. Oceniana jest struktura ścięgna, obecność płynu pod ścięgnem (wysięku zapalnego) oraz w kaletce ścięgna i w kaletce podskórnej piętowej. Wykonywana jest także ocena zarysów kostnych kości piętowej oraz przyczepu piętowego ścięgna.

Wskazaniem do badania USG ścięgna Achillesa jest proces zapalny toczący się w ścięgnie, jego uszkodzenie (zerwanie ścięgna Achillesa) oraz nagłe bądź narastające w czasie uczucie ograniczenia ruchomości w obrębie stawu.

Wynik badania przekazywany jest w formie opisu od razu po badaniu.

Przygotowanie do badania

Badanie nie wymaga przygotowania.