Echo serca

Cel badania

Echo serca (USG serca, echokardiografia, ultrasonokardiografia) jest badaniem, które pozwala na ocenę budowy serca i jego pracy. Podczas badania Echo oceniane są zastawki (ich budowa i funkcja) oraz jamy serca (przedsionki i komory), które oceniane są poprzez pomiar ich objętości, grubości ścian, kurczliwości. Echo serca pozwala również zdiagnozować obecność płynu (np. krwi) w worku osierdziowym.

Wskazaniem do badania jest podejrzenia wad serca, nadciśnienie tętnicze, ocena kurczliwości w chorobie wieńcowej i innych chorobach serca. Celem badanie jest ocena wydolności krążeniowej serca oraz diagnostyka wad serca.

Badanie ECHO serca wykonywane jest w pozycji leżącej, na lewym boku z odsłoniętą klatką piersiową.

Wynik badania przekazywany jest od razu po badaniu w formie opisu.

Przygotowanie do badania

Badanie nie wymaga żadnego przygotowania, może być wykonywane u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet w ciąży.

Zalecane jest przedstawienie lekarzowi poprzednich wyników badań echo serca.