Holter EKG

Cel badania

Celem badania jest ocena zaburzeń rytmu serca i niedokrwienia w ciągu całej doby, w czasie snu, wysiłku, pracy fizycznej. Badanie Holterowskie ma ogromne znaczenie w precyzyjnej ocenie rodzaju i nasileniu niemiarowości oraz ułatwia prowadzenie leczenia antyarytmicznego. Jest również użyteczne w ustalaniu stopnia niedokrwienia mięśnia sercowego w ciągu całej doby.

Pacjent ma zakładany specjalny aparat ważący ok. 0,5 kg który noszony jest na pasku, nośnikiem zapisu jest karta magnetyczna lub taśma magnetofonowa. Zapis jest odczytywany po 24 godzinach. Badanie polega na zapisie elektrokardiogramu z pięciu elektrod przymocowanych do skóry na klatce piersiowej.

Wynik badania dostępny jest do odbioru po 7 dniach od zdjęcia aparatu.

Badanie wykonywane jest dla pacjentów od 2 roku życia.

Przygotowanie do badania

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Nie ma żadnych przeciwwskazań do badania, sporadycznie przeciwwskazaniem mogą być choroby skóry uniemożliwiające przyklejenie elektrod.