Pakiet złoty

Opieka lekarska, diagnostyczna i zabiegowa w optymalnym zakresie

Miejsce świadczenia usług:

LUXMED-UZDROWISKO NAŁĘCZÓW SP. Z O.O.
24-150 Nałęczów
al. Kasztanowa 6

Jeżeli usługa medyczna nie jest wykonywana w LUXMED UZDROWISKO NAŁĘCZÓW SP. Z O.O. pacjent będzie kierowany do innego świadczeniodawcy, u którego usługa zostanie zrealizowana (placówki Centrum Medycznego „Luxmed” w Lublinie”).