WZW B (Engerix B)

Engerix jest to szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Jest to dawka dla dorosłych.

Wskazania do stosowania

Szczepionka ENGERIX B wskazana jest dla uzyskania czynnej odporności przeciwko zakażeniu wszystkimi znanymi podtypami HBV, u osób w każdym wieku, narażonych na zakażenie HBV. Należy oczekiwać, że szczepienie chroni także przed wirusowym zapaleniem wątroby typu D, wywołanym przez HDV, ponieważ wirusowe zapalenie wątroby typu D występuje wyłącznie w czasie zakażenia HBV.

Osoby, którym szczególnie zaleca się szczepienia:

 • Personel medyczny
 • Personel i pacjenci przewlekle chorzy przebywający w zamkniętych zakładach opieki zdrowotnej
 • Osoby z przewlekłymi schorzeniami wątroby lub narażeni na wystąpienie przewlekłych schorzeń wątroby (np. nosiciele wirusa HCV, osoby nadużywające alkoholu)
 • Pacjenci oczekujący na zabieg operacyjny
 • Osoby, których zachowania seksualne sprzyjają zakażeniu HBV
 • Narkomani przyjmujący dożylnie środki uzależniające
 • Osoby wyjeżdżające do miejsc o powszechnym występowaniu wirusowego zapalenia wątroby typu B
 • Noworodki matek, które są nosicielkami HBV
 • Osoby pochodzące z miejsc o powszechnym występowaniu HBV
 • Członkowie rodzin mieszkających z osobami należącymi do którejkolwiek z powyższych grup oraz z osobami cierpiącymi na ostre lub przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B
 • Inni: pracownicy policji, straży pożarnej, sił zbrojnych, a także osoby, których charakter pracy lub sposób życia może sprzyjać zakażeniu HBV

Wskazania wiekowe:

powyżej 15 roku życia

Cykl szczepień:

0-1-6 m-c (drugą dawkę należy przyjąć po miesiącu od pierwszej, trzecią po sześciu miesiącach od pierwszej) przyśpieszony pow. 15 r.ż. : 0,7,21 dzień, 12 m-c

Czas trwania odporności:

na całe życie - najwcześniej po 5 latach można sprawdzić poziom p.ciał, jeżeli jest wystarczający nie potrzeba szczepić się dawką przypominającą.

O cenę szczepienia proszę pytać w rejestracji

WZW A+B (Twinrix Adult)

Twinrix Adult to skojarzona szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B, w postaci zawiesiny do iniekcji domięśniowych.

Wskazania do stosowania

Szczepionkę Twinrix Adult stosuje się do szczepienia dorosłych i młodzieży od 16 roku życia włącznie, narażonych na zarażenie wirusami zapalenia wątroby typu A i B.

Osoby, którym szczególnie zaleca się szczepienia:

 • Wskazania ze szczepionki wzw A i wzw B

Wskazania wiekowe:

powyżej 15 roku życia

Cykl szczepień:

0-1-6 m-c (drugą dawkę należy przyjąć po miesiącu od pierwszej, trzecią po sześciu miesiącach od pierwszej) przyśpieszony pow. 15 roku życia: 0,7,21 dzień, 12 m-c

Czas trwania odporności:

na całe życie

O cenę szczepienia proszę pytać w rejestracji