Kleszczowe zapalenie mózgu dorośli – Encepur Adults

Encepur jest wskazany do czynnego (profilaktycznego) uodpornienia dzieci i dorosłych od 12 roku życia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu.

Wskazania do stosowania

W celu uzyskania odporności przed sezonem aktywności kleszczy, który rozpoczyna się wiosną, najkorzystniej jest podać pierwszą i drugą dawkę w miesiącach zimowych. Trzecia dawka powinna być podana przed rozpoczęciem następnego sezonu aktywności kleszczy. Przedłużenie odstępu pomiędzy trzema dawkami może spowodować brak dostatecznej ochrony przed zakażeniem u szczepionej osoby w okresie między szczepieniami.

Osoby, którym szczególnie zaleca się szczepienia:

  • Turyści
  • Osoby przebywające na łonie natury
  • pracownicy leśnictwa, straży pożarnej i granicznej, wojska, pracujących w terenie funkcjonariuszy policji i straży miejskiej, a także innych grup zawodowych, np. dla pracowników odpowiedzialnych za budowę i utrzymanie dróg, sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, rurociągów, terenów zielonych, dla służb weterynaryjnych, rolników, geodetów, biologów, doręczycieli oraz wszystkich tych którzy z racji swego zawodu mogą przebywać choćby czasowo w obszarach zamieszkiwanych przez kleszcze.
  • Rolnicy

Wskazania wiekowe:

od 12 roku życia

Cykl szczepień:

0-(1-3 m-c)-(9-12 m-c) po drugiej dawce przyśpieszony 0,7,21 dzień,(12-18) m-c po trzeciej dawce

Czas trwania odporności:

3-5 lat

O cenę szczepienia proszę pytać w rejestracji

Kleszczowe zapalenia mózgu dzieci – Encepur K

Encepur K jest wskazany do czynnego (profilaktycznego) uodpornienia dzieci powyżej 1 roku życia do 11 roku życia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu.

Wskazania do stosowania

W celu uzyskania odporności przed sezonem aktywności kleszczy, który rozpoczyna się wiosną, najkorzystniej jest podać pierwszą i drugą dawkę w miesiącach zimowych. Trzecia dawka powinna być podana przed rozpoczęciem następnego sezonu aktywności kleszczy. Przedłużenie odstępu pomiędzy trzema dawkami może spowodować brak dostatecznej ochrony przed zakażeniem u szczepionej osoby w okresie między szczepieniami.

Osoby, którym szczególnie zaleca się szczepienia:

  • Osoby przebywające na łonie natury
  • Turyści
  • Uczestnicy obozów i kolonii
  • Młodzież odbywająca praktyki

Wskazania wiekowe:

powyżej 1 roku życia do 11 roku życia

Cykl szczepień:

0-(1-3 m-c)-(9-12 m-c) po drugiej dawce przyśpieszony 0,7,21 dzień,(12-18) m-c po trzeciej dawce

Czas trwania odporności:

3-5 lat

O cenę szczepienia proszę pytać w rejestracji