NFZ

Pacjenci ubezpieczeni mają możliwość skorzystania z bezpłatnych usług stomatologicznych gwarantowanych przez NFZ. Przychodząc na wizytę należy zabrać ze sobą dowód osobisty i dokument potwierdzający ubezpieczenie. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie usługi stomatologiczne są bezpłatne i jeżeli będzie wykonywany zabieg nierefundowany lub pacjent zdecyduje się na założenie materiału lepszej jakości, to będzie musiał zapłacić za taką usługę.

U osób dorosłych NFZ refunduje:

U dzieci i młodzieży do lat 18 refundowane są:

U kobiety w ciąży i w okresie połogu

Oprócz świadczeń standardowych kobiety w ciąży i w okresie połogu mają dodatkowo refundowane leczenie kanałowe wszystkich zębów.

Protetyka

Z prac protetycznych refundowane przez NFZ są jedynie akrylowe protezy osiadające przy minimum 5-ciu brakach zębowych. Wszelkiego rodzaju korony, mosty, protezy szkieletowe i inne prace są pełnopłatne.

Wybierając usługi refundowane przez NFZ nie ma możliwości częściowej dopłaty do innego rodzaju wypełnienia. Jeżeli pacjent decyduje się na wypełnienie z innego materiału niż gwarantowany, będzie musiał za nie zapłacić według cennika usług komercyjnych.

Decyzję o wyborze leczenia w ramach NFZ można podjąć bezpośrednio przed wizytą.