Leczenie stomatologiczne

Leczenie stomatologiczne obejmuje leczenie próchnicy prostej i leczenie kanałowe.

Leczenie próchnicy prostej:

Leczenie kanałowe czyli endodoncja: