Psychiatra

Poradnia psychiatryczna zajmuje się diagnozowaniem, profilaktyką i leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych. Zadaniem psychiatry jest udzielenie pomocy pacjentom cierpiącym z powodu: depresji, nerwicy, zaburzeń snu, urojeń, lęków, zaburzeń świadomości, itp. Poradnia psychiatryczna prowadzi terapię psychoz, terapię uzależnień oraz wczesną interwencję psychiatryczną.

Nałęczów, al. Kasztanowa 6
  • Psychiatra
200.00 zł