Holter ciśnieniowy

Cel badania

Celem dobowego badania ciśnienia jest ocena ciśnienia w czasie dobowej aktywności pacjenta, ocena skuteczności leczenia i wyeliminowanie zjawiska tzw. "nadciśnienia białego fartucha" tzn. podwyższonego ciśnienia występującego tylko w czasie wizyty u lekarza.

Badanie polega na rejestracji ciśnienia tętniczego w ciągu całej doby: z reguły w dzień pomiar wykonywany jest co 20 minut, a w nocy co 30 minut. Przez cały czas badania chory nosi aparat pomiaru ciśnienia na pasku i mankiet założony na ramię.

Wynik jest dostępny w rejestracji po 3 dniach roboczych od daty zdjęcia rejestratora.

Badanie wykonywane jest dla pacjentów od 12 roku życia.

W przypadku pacjentów w wieku 12 - 18 lat pacjent musi posiadać skierowanie od pediatry, kardiologa dziecięcego bądź innego specjalisty na wykonanie badania Holter RR.

W przypadku osób dorosłych skierowanie nie jest wymagane.

Należy zgłosić się na badanie z dokumentem tożsamości, gdyż warunkiem założenia holtera jest podpisanie umowy najmu aparatu. W przypadku wykonywania badania u osób niepełnoletnich dowód osobisty okazuje rodzic/opiekun prawny pacjenta.

Przygotowanie do badania