Medycyna Pracy

Oferujemy

- profilaktyczną opiekę wszystkich grup zawodowych:
- badania wstępne,
- badania okresowe,
- badania kontrolne,
- badania sanitarno-epidemiologiczne,
- badania kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy,
- badania dla pracowników wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej (operatorzy urządzeń i maszyn, prace na wysokości powyżej 3 m, obsługa suwnic, podnośników, wózków widłowych itp.)
- badania pracowników ochrony fizycznej,
- badania uczniów, studentów i doktorantów,
- badania do konkursów na stanowiska kierownicze,
- badania do pracy z promieniowaniem jonizującym,

Badania dodatkowe:

- konsultacje lekarzy specjalistów (okulisty, laryngologa, neurologa, dermatologa i inni) w zależności od wskazań lekarza medycyny pracy
- badania laboratoryjne
- badania RTG
- badanie EKG
- badanie spirometryczne
- badanie audiometryczne
- badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie
- testy psychotechniczne
- szczepienia ochronne, niezbędne w związku z wykonywaną pracą

Medycynę pracy realizujemy w naszych obydwu placówkach: al. Kasztanowa 6, Nałęczów oraz ul. Lubelska 3, Poniatowa

W celu umówienia się na badania medycyny pracy proszę dzwonić pod numer 81 50 16 012.

Referral for preventive examinations

Naleczow, Chestnut Avenue 6
  • Medycyna pracy
55.00 - 100.00 zł