Medycyna Pracy

Oferujemy

– profilaktyczną opiekę wszystkich grup zawodowych:
– badania wstępne,
– badania okresowe,
– badania kontrolne,
– badania sanitarno-epidemiologiczne,
– badania kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy,
– badania dla pracowników wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej (operatorzy urządzeń i maszyn, prace na wysokości powyżej 3 m, obsługa suwnic, podnośników, wózków widłowych itp.)
– badania pracowników ochrony fizycznej,
– badania uczniów, studentów i doktorantów,
– badania do konkursów na stanowiska kierownicze,
– badania do pracy z promieniowaniem jonizującym,

Badania dodatkowe:

– konsultacje lekarzy specjalistów (okulisty, laryngologa, neurologa, dermatologa i inni) w zależności od wskazań lekarza medycyny pracy
– badania laboratoryjne
– badania RTG
– badanie EKG
– badanie spirometryczne
– badanie audiometryczne
– badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie
– testy psychotechniczne
– szczepienia ochronne, niezbędne w związku z wykonywaną pracą

Medycynę pracy realizujemy w naszych obydwu placówkach: al. Kasztanowa 6, Nałęczów oraz ul. Lubelska 3, Poniatowa

W celu umówienia się na badania medycyny pracy proszę dzwonić pod numer 81 50 16 012.

Направлення на профілактичні огляди