Jesteś tutaj:  Dla Pacjenta » Poradnie » NFZ
Dostosuj czcionkę: A A A

PRACUJEMY, ALE W SZCZEGÓLNYM TRYBIE

 • Obowiązuje rejestracja TYLKO TELEFONICZNA ! 81 5016012.
 • Nasze przychodnie są otwarte ale W TROSCE O NAS WSZYSTKICH prosimy o niezgłaszanie się do przychodni z objawami infekcji grypopodobnych.
 • Pacjentom z objawami infekcji udzielane są wyłącznie konsultacje telefoniczne.
 • Na bieżąco włączamy kolejnych lekarzy specjalistów do udzielania porad telemedycznych*.
 • Podczas porady telemedycznej z lekarzem można uzyskać:
  e-Receptę**, e-Zwolnienie, skierowanie.
 • W sytuacji, kiedy będzie to konieczne, pacjent zostanie umówiony na wizytę w przychodni.

Nasze działania związane są z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa dlatego też prosimy o zastosowanie się do wprowadzonych nadzwyczajnych środków ostrożności.

*Na poradę telemedczną obowiązuje rejestracja telefoniczna lub internetowa jak na zwykłą poradę.
**Nie należy przychodzić po recepty – podczas porady telefonicznej zostanie podany 4-cyfrowy kod e-recepty, który należy podać w aptece wraz z numerem PESEL.

Usługi medyczne w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczone w Luxmed – Uzdrowisko Nałęczów:

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:

 • poradnia alergologiczna
 • poradnia dermatologiczna
 • poradnia ginekologiczno - położnicza
 • poradnia neurologiczna
 • poradnia ortopedyczna
 • poradnia otolaryngologiczna
 • poradnia urologiczna
 • poradnia preluksacyjna
 • poradnia pulmonologiczna
 • poradnia reumatologiczna
 • poradnia urologiczna
 • poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Badanie cytologiczne oraz zgodnie ze wskazaniami badania dodatkowe

 • Kobiety wiek 25 – 59 lat
 • Panie, które nie miały wykonywanego badania cytologicznego w programie profilaktycznym w ostatnich 3 latach
 • Panie, u których nie minął okres 3 lat, a miały pisemne zalecenie w wyniku badania, wykonanie powtórnej cytologii (muszą zgłosić się z wynikiem badania)
 • Kryteria wykluczające: choroba nowotworowa narządu rodnego.

Badania wykonywane są w poradni ginekologicznej LUXMED-UZDROWISKO NAŁĘCZÓW.

Stomatologia

U osób dorosłych NFZ refunduje:

 • wypełnienia chemoutwardzalne w zębach przednich (tzn. od 3 do 3) - górnych i dolnych,
 • wypełnienia amalgamatowe we wszystkich pozostałych zębach,
 • leczenie kanałowe zębów przednich (tzn. od 3 do 3) zarówno górnych jak i dolnych,
 • usuwanie kamienia (scaling) – raz w roku,
 • drobne zabiegi chirurgiczne,
 • zdjęcia RTG - w połączeniu z usługą leczenia.

U dzieci i młodzieży do lat 18 refundowane są:

 • wypełnienia światłoutwardzalne w zębach przednich (od 3 do 3) – górnych i dolnych,
 • wypełnienia amalgamatowe w pozostałych zębach,
 • leczenie kanałowe wszystkich zębów.

U kobiety w ciąży i w okresie połogu

Oprócz świadczeń standardowych kobiety w ciąży i w okresie połogu mają dodatkowo refundowane leczenie kanałowe wszystkich zębów.

Protetyka Stomatologiczna

Z prac protetycznych refundowane przez NFZ są jedynie akrylowe protezy osiadające przy minimum 5-ciu brakach zębowych. Wszelkiego rodzaju korony, mosty, protezy szkieletowe i inne prace są pełnopłatne.

Wybierając usługi refundowane przez NFZ nie ma możliwości częściowej dopłaty do innego rodzaju wypełnienia. Jeżeli pacjent decyduje się na wypełnienie z innego materiału niż gwarantowany, będzie musiał za nie zapłacić według cennika usług komercyjnych.

Decyzję o wyborze leczenia w ramach NFZ można podjąć bezpośrednio przed wizytą.