Jesteś tutaj:  Dla lekarza » Oferty pracy
Dostosuj czcionkę: A A A

Oferty pracy

Ogłoszenie 1

W związku z realizacją projektu "Program profilaktyki boreliozy” w ramach RPO WL, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Priorytet Inwestycyjny 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się, Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej zapraszamy do współpracy personel medyczny do realizacji zadania: usługa konsultacji medycznych dla uczestnika projektu, obejmująca następujący zakres działań w trakcie trwania projektu:

Konsultacje medyczne – analiza wyniku Test Elisa

 • analiza wyniku badania Test Elisa w klasach IgM oraz IgG
 • ocena zasadności skierowania pacjenta do diagnostyki pogłębionej
 • udzielanie konsultacji medycznej pacjentowi z dodatnim bądź wątpliwym wynikiem Testu Elisa
 • udzielenie pacjentowi zaleceń w zakresie ewentualnej dalszej ścieżki diagnostyki i leczenia
 • uzupełnienie odpowiednich dokumentów projektowych
 • działanie obejmie grupę 2900 osób
 • działanie realizowane będzie w przychodniach Zamawiającego, z ewentualną możliwością realizacji zadania w trybie telemedycyny w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej
 • każdorazowa usługa konsultacji medycznej zrealizowana będzie przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby udzielenia takiej usługi wiadomością tekstową sms lub wiadomością na adres e-mail Wykonawcy

Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić wykonawcy spełniający co najmniej następujące wymagania:

 • Wykonują zawód medyczny: pielęgniarka lub lekarz
 • i świadczą usługi w podmiocie leczniczym lub indywidualnej praktyce
 • Udzielają świadczeń medycznych na terenie województwa lubelskiego.
 • Czas realizacji działań edukacyjnych przez wykonawcę w ramach projektu nie będzie pokrywał się z czasem realizacji umów z NFZ.
 • Łączne zaangażowanie zawodowe wykonawcy nie będzie przekraczało 276 godzin miesięcznie.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt pod nr tel. 602407672.


Ogłoszenie 2

W związku z realizacją projektu "Program profilaktyki boreliozy” w ramach RPO WL, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Priorytet Inwestycyjny 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się, Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej zapraszamy do współpracy personel medyczny do realizacji zadania: usługa konsultacji lekarskich dla uczestnika projektu, obejmująca następujący zakres działań w trakcie trwania projektu:

Konsultacje lekarskie – analiza wyniku Test Western-blot

 • analiza wyniku badania Test Western-blot w klasach IgM oraz IgG
 • udzielanie konsultacji medycznej pacjentowi
 • udzielenie pacjentowi zaleceń w zakresie ewentualnej dalszej ścieżki diagnostyki i leczenia
 • uzupełnienie odpowiednich dokumentów projektowych
 • działanie obejmie grupę 290 osób
 • działanie realizowane będzie w przychodniach Zamawiającego, z ewentualną możliwością realizacji zadania w trybie telemedycyny w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej
 • każdorazowa usługa konsultacji medycznej zrealizowana będzie przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby udzielenia takiej usługi wiadomością tekstową sms lub wiadomością na adres e-mail Wykonawcy

Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić wykonawcy spełniający co najmniej następujące wymagania:

 • Wykonują zawód medyczny: lekarz
 • i świadczą usługi w podmiocie leczniczym lub indywidualnej praktyce
 • Udzielają świadczeń medycznych na terenie województwa lubelskiego.
 • Czas realizacji działań edukacyjnych przez wykonawcę w ramach projektu nie będzie pokrywał się z czasem realizacji umów z NFZ.
 • Łączne zaangażowanie zawodowe wykonawcy nie będzie przekraczało 276 godzin miesięcznie.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt pod nr tel. 602407672.


Oferty pracy ważne bezterminowo

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie aplikacji drogą elektroniczną lub pocztą:

 • E-mail: bok@luxmednaleczow.pl
 • Poczta: LUXMED-UZDROWISKO NAŁĘCZÓW SP. Z O.O., al. Kasztanowa 6 , 24-150 Nałęczów

Na aplikacji prosimy o dopisanie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych".

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami