Jesteś tutaj:  Dla lekarza » Aktualności » Ogłoszenie
Dostosuj czcionkę: A A A

Ogłoszenie

W związku z realizacją projektu "Program profilaktyki boreliozy” w ramach RPO WL, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Priorytet Inwestycyjny 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się, Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej zapraszamy do współpracy personel medyczny do realizacji zadania: usługa konsultacji personelu medycznego dla uczestnika projektu, obejmująca następujący zakres działań w trakcie trwania projektu:

1. Indywidualne działania edukacyjne 
 • edukacja pacjenta na temat m.in. epidemiologii i profilaktyki boreliozy, roli kleszczy jako wektora chorób odkleszczowych, diagnostyki boreliozy, skutecznych metod zapobiegania pokłuciu przez kleszcza, potrzeby wykonywania badań diagnostycznych 
w kierunku boreliozy dla nie więcej niż  360 uczestników projektu
 • uzupełnienie z pacjentem dokumentów potwierdzających realizację zadania

2. Konsultacje personelu medycznego w ramach projektu:

2.1. Prowadzenie wywiadu medycznego z pacjentem – kwalifikacja do badania
 • Wywiad medyczny i analiza ankiety kwalifikacyjnej celem dokonania oceny zasadność skierowania uczestnika projektu na badania przesiewowe
 • uzupełnienie z pacjentem odpowiednich dokumentów projektowych 
 • działanie obejmie grupę 1988 osób

2.2. Pobranie materiału do badania Test ELISA
 • Pobranie materiału do badania od pacjenta zakwalifikowanego do badań przesiewowych, z zastosowaniem systemu próżniowego pobierania materiału do badań dostarczanego przez laboratorium diagnostyczne
 • Przekazanie pobranego materiału wraz ze skierowaniem do laboratorium diagnostycznego za pośrednictwem kuriera laboratorium.
 • Uzupełnienie odpowiednich dokumentów projektowych
 • Działanie obejmie grupę 1988 osób

2.3. Pobranie materiału do badania Western-blot u pacjentów skierowanych do diagnostyki pogłębionej
 • Pobranie materiału do badania od pacjenta zakwalifikowanego do badań przesiewowych, z zastosowaniem systemu próżniowego pobierania materiału do badań dostarczanego przez laboratorium diagnostyczne
 • Przekazanie pobranego materiału wraz ze skierowaniem do laboratorium diagnostycznego za pośrednictwem kuriera laboratorium.
 • Monitorowanie dostępności wyniku badań testu ELISA w klasie IgG i IgM w systemie informatycznym udostępnionym przez laboratorium diagnostyczne lub w dokumentacji przekazanej przez laboratorium
 • Skierowanie pacjenta na konsultację lekarską celem omówienia i przekazanie wyniku badania
 • Uzupełnienie odpowiedniej dokumentacji projektowej
 • Działanie obejmie szacunkową grupę 200 osób


Do udziału w projekcie mogą przystąpić wykonawcy spełniający co najmniej następujące wymagania:
 • Wykonują zawód medyczny: pielęgniarka lub lekarz
 • i świadczą usługi w podmiocie leczniczym lub indywidualnej praktyce
 • Udzielają świadczeń medycznych na terenie województwa lubelskiego.
 • Czas realizacji działań edukacyjnych przez wykonawcę w ramach projektu nie będzie pokrywał się z czasem realizacji umów z NFZ.
 • Łączne zaangażowanie zawodowe wykonawcy nie będzie przekraczało 276 godzin miesięcznie.
Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt pod nr tel. 602407672.