Aktualności

W związku z realizacją projektu "Program profilaktyki boreliozy” w ramach RPO WL, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Priorytet Inwestycyjny 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się, Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej zapraszamy do współpracy personel medyczny do realizacji zadania: usługa konsultacji personelu medycznego ...