Dostosuj czcionkę: A A A

Charakterystyka usług

medycyna pracy - charakterystyka

Charakterystyka usług medycyny pracy

 • Zespół lekarzy pracujących w Luxmed-Uzdrowisko Nałęczów jest profesjonalnie przygotowany do prowadzenia badań pracowniczych. Lekarze, specjaliści medycyny pracy posiadają uprawnienia do wykonywania badań profilaktycznych na podstawie rozporządzenia MZiOS z 30 maja 1996 r.
 • Posiadamy sprawny, przeszkolony z zakresu medycyny pracy, personel rejestracji.
 • Oprócz lekarzy specjalistów medycyny pracy, przyjmują także codziennie: okulista, laryngolog oraz neurolog, których konsultacje są wymagane ustawowo przy wydawaniu orzeczeń dla wielu stanowisk pracy.
 • Posiadamy własną pracownię rentgenowską oraz laboratorium. Na miejscu wykonujemy także badania psychotechniczne, spirometryczne i audiometryczne.
 • Wszystkie badania prowadzone są codziennie, w taki sposób, aby ograniczyć nieobecność pracownika na stanowisku pracy maksymalnie do kilku godzin w przypadku stanowisk z narażeniami (np. kierowcy samochodu ciężarowego).
 • Archiwizujemy pełną dokumentację medyczną.


Zakres badań medycyny pracy

 • Badania profilaktyczne:
  • Wstępne - przed zatrudnieniem na danym stanowisku, po zmianie stanowiska, a także wtedy, gdy wystąpią nowe czynniki, szkodliwe dla zdrowia.
  • Okresowe - u osób pracujących na danym stanowisku, którym wygasa ważność dotychczasowego zaświadczenia.
  • Kontrolne - przed ponownym podjęciem pracy, obowiązkowo u każdego pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.
 • Wydawanie orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych z możliwością przeprowadzenia badań w kierunku nosicielstwa pałeczek jelitowych.
 • Aktualizacja książeczek zdrowia.
 • Prowadzenie badań psychotechnicznych dla kierowców zawodowych oraz pracowników z bronią.
 • Delegacja lekarza na posiedzenia komisji BHP.
 • Wizytacja stanowisk przez lekarza specjalistę medycyny pracy.