Dostosuj czcionkę: A A A

Holter ciśnieniowy

Miło nam poinformować, że od marca 2014 mogą Państwo wykonać w naszych placówkach badanie Holterem RR (ciśnieniowym). Badanie Holterem Ciśnieniowy to nowoczesny, automatyczny, 24 godzinny sposób pomiaru ciśnienia tętniczego. Polega na założeniu pacjentowi zestawu do całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego. Zestaw składa się z rejestratora i mankietu. Rejestrator steruje pompowaniem mankietu i rejestruje wyniki pomiarów. Czas rejestracji to z reguły 24 godziny. W tym czasie urządzenie dokonuje około 70 pomiarów ciśnienia. Zazwyczaj pomiary dokonywane są co 15 minut w ciągu dnia i co pół godziny w nocy. Urządzenie wyposażonych jest także w przycisk umożliwiający dokonanie pomiaru ciśnienia na żądanie pacjenta, np. w momencie występowania dolegliwości. Po 24 godzinach rejestrator jest zdejmowany i podłączany do komputera, uzyskane wyniki są analizowane przy pomocy odpowiedniego oprogramowania, a następnie drukowane i przekazane pacjentowi do dalszej konsultacji.