Dostosuj czcionkę: A A A

Pracownia psychologiczna

Szanowni Państwo zapraszamy do nowo utworzonej przez naszą placówkę PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ w Poniatowej przy ul. Lubelskiej 3. W Pracowni wykonywane są następujące badania i konsultacje psychologiczne:

 • Badania kierowców pojazdów samochodowych wszystkich kategorii prawa jazdy.
 • Badania kierowców skierowanych przez organ kontruli ruchu drogowego (pulicję):
  • sprawców wypadków drogowych,
  • kierujacych pojazdami w stanie nietrzeźwości,
  • badania kierowców, którzy przekroczyli 24 punkty karne
 • Badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych.
 • Badania kierowców samochodów służbowych i taksówkarzy.
 • Badania instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy.
 • Badania kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy.
 • Badania operatorów.(wózków widłowych, koparek)
 • Przy ubieganiu się ponownie o zatrzymane prawo jazdy.

Badania psychotechniczne mają na celu sprawdzenie czy istnieją psychulogiczne przeciwwskazania do kierowania pojazdami mechanicznymi oraz do wykonywania pracy w charakterze kierowcy.

BADANIA TE SKIEROWANE SĄ DO:

 • Kierowców wszystkich kategorii
 • Kierowców zawodowych
 • Kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • Osób skierowanych przez policję (po uzyskaniu 24 punktów karnych, prowadzeniu pojazdu po spożyciu alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, spowodowaniu wypadku)
 • Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy

WYKONANIE BADAŃ MA NA CELU SPRAWDZENIE:

 • Koncentracji
 • Czasu reakcji na różnego rodzaju bodzce
 • Podzielnośi uwagi
 • Zdolności intelektualnych (umiejętność logicznego myślenia, wnioskowania)
 • Widzenie głębi (zdolność oceny odległości obiektów oraz widzenia dwuocznego)
 • Koordynacji wzrokowo-ruchowej (umiejętność skoordynowania reakcji manualnych z bodźami wzrokowymi)
 • Widzenia nocnego i zmierzchowego (jakość widzenia w warunkach słabej widoczności)
 • Wrażliwości na olśnienie (odporność wzroku na działanie silnego światła)

BADANIA KIEROWCÓW I OPERATORÓW:

Badania psychotechniczne operatorów mają na celu sprawdzenie czy istnieją psychologiczne przeciwwskazania do kierowania pojazdami mechanicznymi oraz do wykonywania pracy w danym zawodzie. Badania te są przeznaczone dla kierowców:

 • Kierowców wszystkich kategorii
 • Kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • Kierowców zawodowych
 • Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • Osób skierowanych przez policję (po uzyskaniu 24 punktów karnych, prowadzeniu pojazdu po spożyciu alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, spowodowaniu wypadku

Oraz operatorów:

 • Wózków widłowych
 • Koparek
 • Ładowarek

Wskazówki dla kierowców i operatorów zgłaszających się na badanie psychologiczne:

Aby szybko i sprawnie przejść badanie psychologiczne należy przyjść wypoczętym i wyspanym, a w dniu poprzedzającym badanie należy nie spożywać alkoholu ani innych środków psychoaktywnych.. Ponadto należy przynieść ze sobą:

 • Dokument tożsamości.
 • Okulary bądź soczewki kontaktowe jeśli są używane.
 • Skierowanie na badanie psychologiczne wystawione przez pracodawcę lub lekarza. Osoby nie posiadające skierowań takżę zostaną przebadane.
 • Przy skierowaniach z policji (alkohol, przekroczenie 24 punktów, sprawcy wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny) posiadanie skierowania od komendanta policji jest obowiązkowe !!!